BIMONTHLY e-NEWS PROMOTING THE HR FUNCTION

Happiness at work

Happiness at work
Editorial
Editorial

Εργασία…“μετά χαράς!”

Το τεύχος αυτού του διμήνου αφιερώνεται σε ένα πεδίο της θετικής ψυχολογίας (ή της ‘πρακτικής’ φιλοσοφίας) που αφορά στην ικανοποίηση – στη χαρά – στην ευεξία, ακόμα και στην ευτυχία (happiness), στο χώρο εργασίας.

Παρόλο που η έννοια της ευτυχίας είναι από τη φύση της μία ‘μεταβλητή’(*), αποτελεί το ένα και σταθερό σημείο αναφοράς όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να μιλήσουν για την εργασία τους και το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας στην οποία εργάζονται, θα ήθελαν να εργαστούν ή απλά αποφεύγουν… 

Όλα αυτά τα ‘soft’ θέματα συνοδεύονται πάντα με το ερώτημα «κατά πόσο οι εργαζόμενοι ‘μιλούν ανοιχτά’ ή – ακριβέστερα – ‘μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά᾽», αλλά και «κατά πόσο η Διοίκηση δέχεται να ᾽ακούει’ τα όσα λέγονται με αντικειμενικό τρόπο».

 «Όσα δεν λέγονται μέσα στο χώρο εργασίας, τ ’ακούει ο διάδρομος» έλεγαν σοφά τα παλιά στελέχη, τα οποία ξεπερνούσαν τις δυσκολίες αυτές επιστρατεύοντας την παρατηρητικότητά τους, το ‘open door policy᾽, αλλά και το διάλογο, ώστε να αφουγκραστούν το κλίμα και να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις…Ωστόσο, τα στελέχη αυτά, όσο ανοιχτά κι αν σκέφτονταν, δεν είχαν στα χέρια τους ούτε τα εργαλεία και τις μεθόδους που σήμερα μπορεί και μας δίνει η τεχνολογία - για πιο άμεσες, συστηματικές ή εξειδικευμένες σφυγμομετρήσεις με ελάχιστο κόστος - αλλά ούτε και το πράσινο φως από τη Διοίκηση για να θίξουν ζητήματα ‘taboo’ ή ζητήματα με ‘πολιτικό κόστος’.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, και τα νέα σε αυτόν τον τομέα είναι τόσο καλά που μπορούμε – όσοι πιστεύουμε στο HR – να το γιορτάζουμε με την ίδια ευκολία που μπορούμε να μετρήσουμε την ικανοποίηση και τις παραμέτρους της στο χώρο εργασίας, όπως παρατηρεί η Αναστασία Μακαριγάκη – στο Upfront αυτού του τεύχους – στο άρθρο της ‘Happiness @work...ας το γιορτάσουμε!᾽

Παράλληλα, το FurtherUpdate προσκάλεσε τον γνωστό επιχειρηματία κ. Γρηγόριο Κωνσταντινίδη να μιλήσει με το δικό του, μοναδικό τρόπο για το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της ευτυχίας στην εργασία και να καταδείξει πώς σε μία μικρή επιχείρηση η ζωή των εργαζομένων μπορεί να γίνει και να παραμείνει ‘γλυκιά’ και ευχάριστη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις σειρές των εκλεκτών προϊόντων Κωνσταντινίδης Α.Ε.

Ακόμη, αναζητήσαμε τις βάσεις, πάνω στις οποίες μια σύγχρονη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως είναι αυτή της TIΤΑΝ Α.Ε. και της BAYER Hellas, μπορεί να στηριχτεί για να αναπτύξει μια ανθρωποκεντρική πολιτική που θα βελτιώνει - διαχρονικά - την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στην επίτευξη των σκοπών της. 

Στο άρθρο ‘Πώς οδηγούμαστε στην ευτυχία; Πέντε αρχές για την ηγεσία με σκοπό’ ο τακτικός μας αρθρογράφος Γιάννης Ιωάννου μάς δίνει, πολύ εύστοχα, τα κομβικά σημεία και τις υποδομές πάνω στις οποίες μία ομάδα ηγεσίας μπορεί να εστιάσει ώστε να δημιουργήσει μια κουλτούρα χαράς, όπως την περιγράφουμε στα υπόλοιπα άρθρα.

Aκόμη , σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε χρήσιμες νομικές παρατηρήσεις σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, από τον ειδικό στα εργατικά θέματα, δικηγόρο, κύριο Δ. Μαστραγγελόπουλο.

Κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τη χαρά, την ευεξία, την ευτυχία μ’ ένα φως που διαχέεται και φωτίζει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό και που με τη σειρά τους, με την παρουσία τους και τη δράση τους, το αντανακλούν πάλι πίσω, διατηρώντας το ζωντανό μέσα στο χρόνο, σαν μια πηγή ‘ανανεώσιμης ενέργειας’ για το άτομο και την εταιρεία που κάνει τη διαφορά…

Όλοι συμφωνούν ότι μπορούμε, και πρέπει πάντα να στοχεύουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας - και κατ’ επέκταση τη ζωή μας – ευχάριστη και ταυτόχρονα πιο αποδοτική. Μήπως θα είχε τελικά νόημα, πέρα από τις όποιες στατιστικές, να επιστρατεύσουμε και την κοινή λογική για να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που μας οδηγεί στην ευτυχία; Μία ιδέα είναι να στραφούμε στα παιδιά, ζητώντας τους να μας πουν με απλά λόγια – όπως αυτά ξέρουν καλύτερα – τι είναι εκείνο που τα κάνει χαρούμενα όταν παίζουν. Ίσως και να εκπλαγούμε με τις ιδέες που θα μας δώσουν, που αν τις πάρουμε σοβαρά, ίσως τελικά να καταφέρουμε να κάνουμε την εργασία να μοιάζει με παιχνίδι…


(*)‘Εφήμερη των ανθρώπων η ευτυχία’ επαναλαμβάνει ο χορός στα έργα του Ευριπίδη και άλλων μεγάλων μορφών του αρχαίου δράματος.

Από τη συντακτική ομάδα του ηλεκτρονικού σας newsletter Further Update

EDITING TEAM FOR THIS ISSUE:

 • Παύλος Αβραμόπουλος
 • Βάλια Αφεντουλίδου
 • Κατερίνα Κορωναίου
 • Αναστασία Μακαριγάκη
 • Ειρήνη Νικάνδρου
 • Δημήτρης Τζίμας
 • Raoul Briche

ARTWORK FOR THIS ISSUE:

DESIGN + WEB:

EXTERNAL CONTRIBUTORS:

 • Γιώργος Βιρβίλης
 • Ελένη Γκιρτζιμάνη
 • Γιάννης Ιωάννου
 • Γρηγόρης Κωνσταντινίδης
 • Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος
 • Maria Marczynski

LEGAL RESPONSIBLE:

 • FurtherUp
 • Χαριλάου Τρικούπη 60, Κηφισιά
 • info@furtherup-hr.com
 • www.furtherup-hr.com
Up Front
Up Front

Happiness @work....
ας το γιορτάσουμε!

1

Αναστασία Μακαριγάκη
FurtherUp Partner
Ευτυχία και χαρά στο χώρο της εργασίας; Άλλοτε ίσως ακουγόταν παράδοξο. Σήμερα ωστόσο, οι εταιρείες δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υγεία, την ευεξία και τη χαρά των εργαζομένων τους, αφού έχει αποδειχτεί ότι οι χαρούμενοι εργαζόμενοι ασθενούν λιγότερο, συνεργάζονται καλύτερα, είναι πιο αποδοτικοί και παραμένουν μεγαλύτερο διάστημα στον ίδιο εργοδότη. Ετήσιες έρευνες εργασιακού κλίματος και σφυγμομετρήσεις (pulse surveys), οι οποίες πραγματοποιούνται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, μετρούν την ικανοποίηση, τη δέσμευση αλλά και την υπερηφάνεια που νιώθει ο κάθε εργαζόμενος, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι παράγοντες που κάνουν τους εργαζόμενους χαρούμενους κι ευτυχισμένους στην εργασιακή τους καθημερινότητα. 

Τα στοιχεία που φέρνουν χαρά στην εργασία δεν είναι θέμα μόνο υποκειμενικής αντίληψης, καθώς δεν εξαρτώνται μόνο από την δεδομένη χρονική συγκυρία για τον κάθε εργαζόμενο, αλλά αποτελούν τα θεμέλια για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον για όλους. Η συνεργασία με τους συναδέλφους, η εμπιστοσύνη στη διοίκηση και η υπερηφάνεια για το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι εργαζόμενοι, διαμορφώνουν τις συνθήκες στο χώρο εργασίας, στον οποίο καλούνται να περάσουν μεγάλο μέρος από τη ζωή τους. Οι διοικήσεις των εταιρειών γνωρίζουν καλά ότι τα αποτελέσματα έρχονται με «δεμένες» ομάδες εργασίας, κοινό όραμα και εμπιστοσύνη.

Κλειδιά για την επίτευξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από αίσθημα αισιοδοξίας, είναι η έμπνευση από τη διοίκηση, η συμμετοχή του εργαζόμενου και η συνεχής επικοινωνία. Αποζητάμε από τους εργαζόμενους να επιδεικνύουν τον καλύτερό τους εαυτό και να είναι δημιουργικοί, κάτι που προϋποθέτει βέβαια, την αναγνώρισή τους, την ανάπτυξη και τη φροντίδα τους. Θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα αποτελέσματα, να επιβραβεύονται και να γιορτάζουν για τις επιτυχίες τους και αυτή η αλληλουχία βημάτων θα πρέπει να επαναλαμβάνεται συνεχώς, δημιουργώντας έτσι έναν «ενάρετο κύκλο».

Η αναγνώριση και η επιβράβευση έχει πολλές μορφές και μεταφράζεται διαφορετικά από κάθε εργαζόμενο. Για άλλους σημαίνει ευέλικτη εργασία, για άλλους γρήγορη εξέλιξη, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ή ευκαιρίες για συνεχή μάθηση και για άλλους ενεργό ενδιαφέρον για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής. Η συχνή αναγνώριση, τυπική ή άτυπη, αποτελεί τροφή για μια χαρούμενη εργασιακή καθημερινότητα. 

Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, πώς θα μπορούσαν να διατηρήσουν τη χαρά τους στο ίδιο επίπεδο, όπως την ημέρα που προσλήφθηκαν σε μια εταιρεία; Αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από τον καθένα μας και σχετίζεται με τη συνειδητή προσπάθεια να επικεντρωνόμαστε στα θετικά στοιχεία, για τα οποία είμαστε ικανοποιημένοι και τη διάθεση να έρθουμε κοντά στους συναδέλφους μας και να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Η θετική στάση ζωής μάς βοηθάει να ανταποκρινόμαστε καλύτερα και με λιγότερο άγχος στις καθημερινές προκλήσεις και αυτό καθρεφτίζεται τόσο στην εργασία μας όσο και στις σχέσεις που αναπτύσσουμε.

Επίσης, μεγάλη σημασία για την προσωπική μας ευτυχία στο εργασιακό περιβάλλον έχουν οι προσωπικές μας αξίες και η σύγκλισή τους με τις αξίες της εταιρείας όπου εργαζόμαστε. Όσο μεγαλύτερη η σύγκλιση, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε, όσο μεγαλύτερη η απόκλιση, τόσο μεγαλύτερο άγχος δημιουργείται στην καθημερινότητά μας. 

Η ευτυχία κάθε εργαζόμενου στην εργασία είναι, τελικά, επένδυση στον εαυτό του/της, αλλά και επένδυση των εταιρειών στους ανθρώπους τους και, μακροπρόθεσμα, στα αποτελέσματά τους. Η διεθνής εβδομάδα ”Happiness at work” (20-26 Σεπτεμβρίου 2021) είναι μόνο η αφορμή για να εστιάσουμε ως εργαζόμενοι στην ευτυχία - τη δική μας και της ομάδας μας - και να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού κλίματος που την προάγει στην επαγγελματική μας ζωή.

“Ευτυχία” στην εργασία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ HR PULSE - ΙΟΥΛ - ΑΥΓ - 2021 -
Αποτελέσματα HR Pulse, Ιουλίου - Αυγούστου 2021
Πώς επηρεάζει η ευτυχία στην εργασία την εργασιακή ζωή και τα εργασιακά αποτελέσματα; Ποιες είναι οι ‘βιταμίνες’ που μπορούν να τονώσουν την ευτυχία στο εργασιακό περιβάλλον? Τι κάνουν οι οργανισμοί για να έχουν χαρούμενους, ικανοποιημένους και αφοσιωμένους εργαζόμενους; 
Να τι πιστεύουν οι αναγνώστες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο HR pulse του τεύχους Ιουλίου – Αυγούστου 2021:

7 στους 10

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η ευτυχία στην εργασία επηρεάζει κυρίως την αύξηση της δέσμευσης, ακολουθούμενη από την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία κουλτούρας συμπερίληψης,  με τα τελευταία δύο να αξιολογούνται στο ίδιο επίπεδο.

 • Η πιο σημαντική ᾽βιταμίνη᾽που μπορεί να ενισχύσει την ευτυχία στην εργασία είναι ᾽οι προοπτικές καριέρας (50%). Επίσης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι οι παρακάτω 4 ᾽βιταμίνες᾽ είναι λιγότερο αλλά εξίσου σημαντικές (38%): οι ευκαιρίες για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι εργασιακές προκλήσεις, οι πρόσθετες αμοιβές και παροχές και η ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής.
 • Τέλος, οι οργανισμοί τείνουν να υιοθετούν προγράμματα αναγνώρισης και επιβράβευσης (50%) καθώς και ανοιχτή και συνεχή επικοινωνία (38%), ώστε να επιτύχουν υψηλά ποσοστά ευτυχίας στο εργασιακό περιβάλλον. Λιγότερα γίνονται στον τομέα της προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης (25%), όπως και στον τομέα των προγραμμάτων ευεξίας για τους εργαζόμενους (13%). 
Be our guest
Be our guest

Ανακαλύψτε
τη μυστική συνταγή!

Στα γλυκά, το μυστικό είναι η ποιότητα στην πρώτη ύλη....στις εταιρείες, η πρώτη ύλη είναι οι άνθρωποί μας!
Γρηγόριος Κωνσταντινίδης
Διευθύνων Σύμβουλος & Ιδρυτής της εταιρείας Ζαχαροπλαστεία Γρ. Κωνσταντινίδη ΑΒΕΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Αντλώντας στοιχεία από τη μακρόχρονη εμπειρία σας, ποια θα λέγατε ότι είναι τα δομικά συστατικά ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται πραγματικά ευτυχισμένοι;

Για να θέλει ένας εργαζόμενος να εργαστεί σε μια επιχείρηση και να είναι χαρούμενος κατά την άσκηση των καθημερινών του καθηκόντων, πρέπει η εταιρεία και η διοίκησή της να του εμπνέει σιγουριά, να τον εκτιμά, να σέβεται τα δικαιώματά του και να κρατάει τις υποσχέσεις της, πέρα από τα αυτονόητα, δηλαδή από το να είναι συνεπής ως προς τις πληρωμές, την ασφάλιση και το ωράριο εργασίας.

Επιπλέον, η επένδυση σε γνώσεις και η διάθεση του απαραίτητου χρόνου στους εργαζόμενους για κοινωνική ζωή, αναβαθμίζουν όχι μόνο την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων αλλά και την ποιότητα του εργασιακού κλίματος της εταιρείας.

Ένα άλλο βασικό δομικό συστατικό, είναι η αισιοδοξία. Είναι σημαντικό να διακατέχεται η εταιρεία αλλά και οι εργαζόμενοί της από αισιοδοξία. Θυμάμαι τον ψυχίατρο Γιώργο Βίτσα, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άποψή μου για την αισιοδοξία, που έλεγε δυο πράγματα: πρώτον, “ο στόχος μας πρέπει πάντα να είναι να γίνουμε ῾πρωταθλητές συν 10%῾”και δεύτερον, “να έχουμε πάντα θετική σκέψη, αλλά και να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που έχουν θετική σκέψη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε την αρνητική επιρροή ανθρώπων με αρνητικό τρόπο σκέψης”. Ένας άλλος καταπληκτικός άνθρωπος που συνάντησα και μας έδωσε πρωτοποριακές ιδέες, ο Πήτερ Οικονομίδης, έλεγε ότι ῾Δεν υπάρχει «δε γίνεται» - όλοι οι μεγάλοι πρωταθλητές πιστεύουν σε αυτό ακριβώς και έτσι επιτυγχάνουν στην καριέρα τους῾.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν διάρκεια στο χρόνο, να μην αποτελούν τυχαίες συγκυρίες. Ωστόσο, είναι κυρίως το αξιακό σύστημα και το ήθος μιας εταιρείας που την κάνουν να ξεχωρίζει στα μάτια των εργαζόμενων και τα οποία θέτουν τις βάσεις για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Θα θέλατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο σε αυτό; Πώς μια εταιρεία επιδεικνύει ήθος και πώς γίνεται αυτό αντιληπτό από τους εργαζόμενους;

Όλες οι εταιρίες πρέπει να έχουμε ήθος και αξίες, οι οποίες να μην παρεκκλίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Θα σας μιλήσω για την προσωπική μου ιστορία.
Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα στην Αθήνα, το 1992, το ζαχαροπλαστείο μπορούσε να υποστηρίξει δύο θέσεις εργασίας. Κάλεσα τρεις κοπέλες και τους είπα ότι, για εμένα, είναι όλες κατάλληλες και καταπληκτικές, τους έδωσα χρήματα να βγουν για φαγητό, να γνωριστούν και να μου πουν εκείνες ποιες δύο θα μείνουν. Την επομένη, ήρθαν και μου είπαν ότι προτείνουν να μείνουν και οι τρεις, επειδή είχαν και οι τρεις ανάγκη, και να μοιράζονται τους δύο μισθούς. Μετά από αυτή την κίνηση από την πλευρά τους, αποφάσισα ότι θα μείνουν και οι τρεις και θα πληρώνονται κανονικά. Συγκινούμαι κάθε φορά που θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Ο Θεός με βοήθησε και τελικά χρειάστηκαν και οι τρεις. Έτσι πορευτήκαμε στη ζωή μας, με τις αξίες που μας εμφύτευσαν οι Μικρασιάτες γονείς μας και έτσι προχωράμε και τώρα. Κάποιοι θα πουν: “Με το σταυρό στο χέρι; Πώς είναι δυνατόν;”. Αποδείχτηκε όμως, στο πέρασμα των χρόνων, ότι μόνο «με το σταυρό στο χέρι» πας στην κορυφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Πώς συνδέονται οι αξίες μιας εταιρείας με τις αξίες των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν ώστε να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και προσπάθεια για ένα εργασιακό περιβάλλον με ικανοποιημένους, αφοσιωμένους και χαρούμενους εργαζόμενους;

Όπως δεν μπορείς να κάνεις γλυκά με χαμηλής ποιότητας πρώτη ύλη, έτσι δεν μπορείς να κάνεις και επιχείρηση με χαμηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες σου να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην είναι ειλικρινείς, να μην προσπαθούν με διακριτικότητα να βοηθήσουν όταν κάποιος συνάδελφός τους έχει πρόβλημα, να μην έχουν αρχές και αξίες στη ζωή τους. 

Πιστεύω στην ποιοτική και ομαδική δουλειά. Τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν εργαζόμενο μόνο του. Η αλληλοβοήθεια, η καλοσύνη και η έλλειψη εγωισμού ελαττώνει τα προβλήματα και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, άρα και τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση.

Όλες οι παραπάνω αξίες συνοψίζονται στο δικό μου μότο: “Όταν ανάβεις από το κερί σου 15-20 κεριά, δεν ελαττώνεται η φλόγα, πολλαπλασιάζεται”. Έτσι είναι και η αγάπη και η καλοσύνη. Πολλαπλασιάζονται. Να προσφέρουμε καθημερινά αγάπη και καλοσύνη σε όλους.

HR Excellence
HR Excellence

Happiness @ΤΙΤΑΝ:
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ να είμαστε connected!

Γιώργος Βιρβίλης
HR Director στην εταιρεία Titan Τσιμέντα Α.Ε.
BIO
Ευτυχία και εργασία πηγαίνουν μαζί; Η δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα νιώθουν χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, είναι μια καθημερινή προσπάθεια που δεν σταματά ποτέ. Ειδικότερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, στο πλαίσιο της πανδημίας, οι διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού δώσαμε επιπλέον «εξετάσεις» ώστε να επιδείξουμε την αναγκαία ανθεκτικότητα, ευρηματικότητα αλλά και υπομονή και επιμονή, προκειμένου να συνεχίζουμε να δημιουργούμε στο χώρο εργασίας θετικές εμπειρίες!
Στον Τιτάνα, εκτιμώ ότι έχουμε καταφέρει να παρέχουμε ένα ευχάριστο εργασιακό κλίμα μέσα από το γνήσιο ενδιαφέρον και τη ζεστή «αγκαλιά» που προσφέρουμε στους ανθρώπους, όπως αυτοί την βιώνουν μέσα στην οικογένειά τους. Βασική μας προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων μας και η μέριμνα προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τον τρόπο σκέψης που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του οργανισμού είναι ότι Ακούει! Ο ενεργός διάλογος της Εταιρείας με τους εργαζομένους αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, όπου όλα τα σχόλια μετουσιώνονται σε δομημένες και οργανωμένες λύσεις. Μέσα από την Έρευνα Δέσμευσης Εργαζομένων, αναδείχθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και κατόπιν μεταφράστηκαν σε ένα πλάνο δράσης, το οποίο σήμερα υλοποιούμε στους εξής, κυρίως, άξονες: Απλοποίηση και Επιτάχυνση, Διαχείριση Επιδόσεων, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Συνεργασία και Επικοινωνία.

Είμαστε όλοι connected!

e-Corner

Δημιουργήσαμε το e-corner σε όλους τους εργασιακούς χώρους ανά την Ελλάδα, όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο intranet, να μαθαίνουν τα νέα της εταιρείας, να επιλέγουν δράσεις για την προσωπική τους ευεξία αλλά και να κάνουν ένα ευχάριστο διάλλειμα σερφάροντας στο Internet! Όλοι πλέον οι εργαζόμενοι έχουν email και άμεση και κοινή ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα της εταιρίας!

ΕΠΙΛΕΓΩ: Γιατί μια καλύτερη ζωή ξεκινάει από…τις επιλογές μας! 

επιλέγω

Το Πρόγραμμα ᾽ΕΠΙΛΕΓΩ᾽ μετρά περίπου δύο χρόνια και αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο-ομπρέλα με ποικίλες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας των εργαζομένων. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: τη Διατροφή, τη Φυσική Κατάσταση και την Ισορροπία. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: η παροχή γνώσεων, η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος και η ενθάρρυνση προς την κατεύθυνση πιο ωφέλιμων συμπεριφορών, με στόχους τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας, τη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, την έγκαιρη αντιμετώπιση παραγόντων που ίσως προδιαθέτουν για ασθένειες, τη βελτίωση της εικόνας και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Ο σχεδιασμός του προγράμματος επικαιροποιείται από την ανατροφοδότηση και τις συγκεκριμένες προτάσεις των εργαζομένων, οι οποίοι αξιολογούν τις δράσεις και προτείνουν νέες. Ιδιαίτερα την προηγούμενη περίοδο, το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στα δεδομένα που δημιούργησε η Covid-19, με περισσότερες διαδικτυακές δράσεις για την προστασία της υγείας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται ποικίλα προγράμματα άσκησης και ενδυνάμωσης, δημιουργία ομάδας τρεξίματος ΤΙΤΑΝ, διοργάνωση ποδηλατικού γύρου σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, online ομιλίες για την προώθηση της προσωπικής και εργασιακής ευεξίας, συμβουλές για έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και προτάσεις για προγράμματα διατροφής από Δίκτυο Διατροφολόγων, καθώς και πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος.

Η πανδημία μάς έμαθε να περνάμε καλά….και από απόσταση! Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το ηθικό των εργαζομένων μας υψηλό, δημιουργώντας στιγμές δημιουργικής επικοινωνίας αλλά και στιγμές χαλάρωσης και γέλιου!!! Τα περσινά Χριστούγεννα ήταν διαφορετικά αλλά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές. Η παιδική γιορτή έγινε με ένα διαδραστικό e-workshop όπου τα παιδιά έπαιξαν με παιδαγωγούς και παρέλαβαν δώρα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε web standup comedy, με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων, διασκεδάσαμε με ένα web photo booth και αρκετά πειράγματα μεταξύ των συμμετεχόντων! Η ετήσια γιορτή της κοπής της βασιλόπιτας είχε μια διαφορετική νότα: έγινε μέσα από ένα studio με παρουσιαστή, οι ευχές από τα παιδιά των εργαζομένων ακούστηκαν μέσα από βιντεάκια και δεν έλλειψαν τα βραβεία και ηλεκτρονικά φλουριά με πολλά δώρα. Τέλος, οι ετήσιες συναντήσεις στελεχών μετατράπηκαν σε στούντιο ειδησεογραφικού χαρακτήρα, με βίντεο, live συνδέσεις εργαζομένων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, προσκεκλημένους και πολλά νέα που μοιραστήκαμε με όλους τους συναδέλφους.

Συνεχίζουμε να ακούμε, να καινοτομούμε και να υλοποιούμε δράσεις που αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των εργαζομένων μας. Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας αυτών των δράσεων είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ιδεών και πρακτικών, έχοντας υψηλή αυτό-υποκίνηση, και βάζοντας έτσι την δική τους πινελιά σε αυτές τις δράσεις.
 

Live Up
Live Up

Πώς οδηγούμαστε…στην ευτυχία;

Πέντε αρχές για την ηγεσία με σκοπό (purpose-driven leadership)
Γιάννης Ιωάννου
Group CFO of Abdul Latif Jameel International Operations
BIO

Έχετε νιώσει ποτέ καταπονημένοι από την πολλή δουλειά, κακοπληρωμένοι και με έλλειψη εκτίμησης από τον προϊστάμενό σας; Ή αν είστε εσείς ο προϊστάμενος, έχετε αισθανθεί ποτέ απογοητευμένοι και ενοχλημένοι από την έλλειψη δέσμευσης, αφοσίωσης και ενθουσιασμού των μελών της ομάδας σας; Εάν η απάντηση είναι "ναι" - μην ανησυχείτε, δυστυχώς, δεν είστε οι μόνοι.

Σε έναν τέλειο κόσμο, οι άνθρωποι θα πήγαιναν να εργαστούν με ένα αίσθημα σκοπού και, στο τέλος μιας μακράς ημέρας εργασίας, θα πήγαιναν σπίτι με ένα αίσθημα ολοκλήρωσης και ικανοποίησης. Σε έναν τέλειο κόσμο, οι ηγέτες θα ήθελαν οι συνεργάτες τους να έχουν κίνητρο, να καθοδηγούνται και να εμψυχώνονται από μόνοι τους κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. Θα τολμούσα επίσης να υποστηρίξω ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι και ηγέτες θέλουν, στην πραγματικότητα, το ίδιο πράγμα: εμπνευσμένα άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να παίρνουν ουσιαστικές αποφάσεις που συνεισφέρουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Αλλά στον πραγματικό κόσμο, δεν συμβαίνει συνήθως κάτι τέτοιο!

Αυτό το χάσμα στις «προσδοκίες» μεταξύ ηγετών και υπαλλήλων δημιουργείται επειδή ο σκοπός είτε λείπει είτε δεν επικοινωνείται με σαφήνεια ούτε γίνεται κατανοητός από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι ο σκοπός δεν ευθυγραμμίζεται με το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας. Το να έχετε ένα αίσθημα σκοπού στην εργασία σάς κάνει να αισθάνεστε ότι είστε μέρος σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σας, πέρα από το να κερδίζετε απλώς έναν μισθό στο τέλος του μήνα. Ο σκοπός συνδέει τους ηγέτες με τους υπαλλήλους και τους επιτρέπει να εργαστούν για τον ίδιο κοινό στόχο. Ο σκοπός οδηγεί το εργασιακό περιβάλλον στην ευτυχία.

lead to happiness
Πώς ηγείται κανείς με γνώμονα τον σκοπό;
Αντλώντας από τις δικές μου εμπειρίες και παθήματα, μοιράζομαι μαζί σας τις πέντε κατευθυντήριες αρχές μου για την – κατευθυνόμενη από κάποιο σκοπό – ηγεσία:

1. Αποσαφηνίστε / Απλοποιήστε / Προσαρμόστε τον σκοπό της εταιρείας σας

Πρώτον, αν δεν είναι ήδη καθορισμένος, πρέπει να καθορίσετε τον μοναδικό και εμπνευσμένο σκοπό της εταιρείας σας. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Σκοπός είναι ο λόγος ύπαρξης μιας εταιρείας και η προσφορά της στην κοινωνία. Είναι στενά συνδεδεμένος με, και συνδυάζει το όραμα, την αποστολή, και τις αξίες, τα οποία όλα μαζί συνθέτουν την κουλτούρα μιας εταιρείας. Έτσι, για να ορίσετε τον σκοπό της εταιρείας σας, πρέπει πρώτα να διευκρινίσετε το εταιρικό:

 • Όραμα – τι θέλουμε να γίνουμε
 • Αποστολή – τι κάνουμε τώρα
 • Αξίες – ποιες είναι οι αρχές που μας καθορίζουν και τις οποίες επιλέγουμε να υπηρετούμε

Εκτός από το όραμα, την αποστολή και τις αξίες, και η εταιρική κουλτούρα προσδιορίζει τον σκοπό μιας εταιρείας, ο οποίος πρέπει να είναι ξεκάθαρος, συνοπτικός και να εκφράζεται σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε οι υπάλληλοί σας να μπορούν να τον κατανοήσουν και να ταυτιστούν μαζί του. 

2. Να προσδιορίσετε τον «δικό σας» σκοπό

Ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες, όπως εσείς, πρέπει να προσδιορίσουν τον σκοπό της ηγεσίας τους. Πρέπει να έχετε σαφήνεια για τον δικό σας σκοπό και να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πώς αυτός ευθυγραμμίζεται / είναι συνυφασμενος με τον πρωταρχικό σκοπό της εταιρείας. Πρέπει να είστε πρώτα ένας ηγέτης που καθοδηγείται από τον δικό του σκοπό πριν μπορέσετε να εμψυχώσετε και να ᾽πάρετε’ και άλλους μαζί σας.

Οι εταιρείες με σαφή σκοπό χρειάζονται ηγέτες που γνωρίζουν τον εαυτό τους και γνωρίζουν τι τους παρακινεί. Μόνο όταν ένας ηγέτης είναι πεπεισμένος για και συνδεδεμένος με τον δικό του ουσιαστικό σκοπό, είναι σε θέση να εμπνεύσει και να επηρεάσει τους εργαζόμενους που καθοδηγούνται και αυτοί από κάποιο σκοπό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσετε ποιος είναι ο δικός σας σκοπός πριν προσπαθήσετε να τον...ενσταλάξετε σε άλλους!

3. Παροτρύνετε / Ενθαρρύνετε τους συνεργάτες σας να καθορίσουν τον δικό τους σκοπό 

Ασκώντας ηγεσία με σκοπό σημαίνει ότι όχι μόνο έχετε έναν σκοπό, αλλά εμπνέετε και άλλους να έχουν αυτή την αίσθηση σκοπού μέσα τους. Έτσι, από τη στιγμή που έχετε ευθυγραμμίσει τον προσωπικό σας επαγγελματικό σκοπό με τον εταιρικό, πρέπει να αρχίσετε να τον μοιράζεστε και να τον προωθείτε στους ανθρώπους σας. Είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους να έχουν την αίσθηση όχι μόνο του τι κάνει ο οργανισμός και πώς, αλλά ΓΙΑΤΙ, και το ρόλο που οι ίδιοι διαδραματίζουν σε αυτό.

Ο σκοπός πρέπει να εποικοινωνείται και να συζητείται τακτικά στις συνεδριάσεις του προσωπικού. Όσο περισσότερες συζητήσεις έχετε σχετικά με τον σκοπό, τόσο περισσότερη δέσμευση θα πετυχαίνετε. Θα πρέπει να μεταφέρετε στους εργαζόμενους πώς η δική τους διακριτή λειτουργία επηρεάζει τη συνολική επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Δείχνοντας πώς καθημερινές εργασίες συνδέονται με τον γενικό εταιρικό σκοπό και πώς οι άνθρωποι συνεισφέρουν στην επίτευξή του, θα αισθανθούν ότι είναι συνιδιοκτήτες και θα δεσμευθούν ως προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνετε στην ομάδα σας ένα λόγο εμπιστοσύνης, τους δίνετε έναν σκοπό. Οι άνθρωποι αρχίζουν να βρίσκουν νόημα στη δική τους δουλειά, κάτι που τους κάνει πιο δημιουργικούς, παραγωγικούς και ευτυχισμένους. Όταν μια ομάδα έχει σκοπό, τα μέλη της θα συνεργαστούν και θα δουλέψουν μαζί για να επιτύχουν τους στόχους τους.

4. Δημιουργήστε ένα απαλλαγμένο από το φόβο, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Μόλις υπάρξει σαφήνεια σχετικά με τον προσωπικό και τον εταιρικό σκοπό, οι εταιρείες που καθοδηγούνται από κάποιο σκοπό χρειάζονται ένα χωρίς φόβο, ασφαλές και αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν. Ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν ιδέες και δεν φοβούνται να κάνουν λάθη και να είναι δημιουργικοί. Αυτή η δημιουργικότητα θα προωθήσει μεν την καινοτομία, αλλά είναι η σαφήνεια του σκοπού που θα μετατρέψει τις καινοτόμες ιδέες σε πρακτικές έννοιες. Έτσι, ως ηγέτες που πορεύεστε με κάποιο σκοπό, ένα από τα πρωταρχικά σας καθήκοντα είναι να εργάζεστε συνεχώς για τη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος.

Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση, και όπως εξήγησα στο άρθρο μου "Πώς να δημιουργήσετε ένα ψυχολογικά ασφαλές εργασιακό περιβάλλον (21 Μαΐου)", αυτό είναι ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις. Ωστόσο, αποτελεί προϋπόθεση για την ηγεσία με γνώμονα το σκοπό, καθώς η συνεργασία, ο συντονισμός και η ομαδική δουλειά απαιτούν ένα ψυχολογικά ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης για να ζωντανέψουν και να παρέχουν σε κάθε εταιρεία ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μπορείτε να προσλάβετε τα καλύτερα ταλέντα εκεί έξω, μπορείτε να έχετε τον πιο συναρπαστικό και σαφή σκοπό, αλλά, αν το εργασιακό περιβάλλον είναι «τοξικό», όλα θα πάνε χαμένα.

5. Αναπτύξτε ηγέτες κατευθυνόμενους από κάποιο σκοπό για να οδηγήσουν τα αποτελέσματα και να ετοιμάσουν το μέλλον

Πολύ λίγοι από εσάς θα είστε στη σημερινή σας θέση σε πέντε ως δέκα χρόνια από τώρα. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτύξετε τους ανθρώπους σας ώστε να γίνουν ηγέτες που πορεύονται με κάποιο σκοπό για να φέρουν αποτελέσματα, να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους αλλά και για να μεταφέρουν τις ιδέες τους στην επόμενη γενιά.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο σκοπός είναι μια πρόθεση, επομένως είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα καθορίσουν τι και πώς εφαρμόζεται. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη σωστή εκτέλεση από τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει ηγεσία κατευθυνόμενη από κάποιο σκοπό χωρίς έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων. Όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές στο παρελθόν . . ."δεν χτίζεις μια επιχείρηση, χτίζεις ανθρώπους και μετά οι άνθρωποι χτίζουν την επιχείρηση". Το κληροδότημα ενός ηγέτη με σκοπό βρίσκεται στην επόμενη γενιά ηγετών που θα τον διαδεχθεί.

Αυτές είναι οι πέντε κατευθυντήριες αρχές μου για την – κατευθυνόμενη από κάποιο σκοπό – ηγεσία.
Αναμφίβολα, οι εταιρείες που πορεύονται με κάποιο σκοπό έχουν τις βάσεις για την επιτυχία, για να ξεπεράσουν τους αντιπάλους και να επιτύχουν. Η δημιουργία ενός εργασιακού χώρου, βάσει ενός συγκεκριμένου σκοπού, είναι απαραίτητη για την δέσμευση των εργαζομένων. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ότι πέρα από το μισθό, τις παροχές και τους τίτλους, η ευτυχία των εργαζομένων βασίζεται όλο και περισσότερο στην ικανότητά τους να βρίσκουν νόημα στην εργασία τους.

Ο σκοπός αυξάνει την απόδοση και μας κάνει πιο παραγωγικούς! Ο σκοπός είναι ένας από τους παράγοντες ενεργοποίησης, ο σύνδεσμος που γεφυρώνει το χάσμα προσδοκιών μεταξύ των ηγετών μιας εταιρείας και των εργαζομένων σε αυτήν. Όταν ο σκοπός διοχετεύεται με τρόπους που επιτρέπουν στους ανθρώπους να κατανοήσουν ποιο είναι το όραμα της εταιρείας και τι αναμένεται από αυτούς για την επίτευξη αυτού του οράματος, ο σκοπός μπορεί να γίνει ένας πολύ ισχυρός καταλύτης για την απόδοση, την ευημερία και την ευτυχία όλων!
 

HR Good Practices
HR Good Practices

BeWell@Bayer: μια ολιστική προσέγγιση με κέντρο τους εργαζόμενους

Ελένη Γκιρτζιμάνη
HR Business Partner at Bayer Hellas
Η ευημερία των ανθρώπων μας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική και στρατηγική προτεραιότητα για την Bayer, σύμφωνα και με την αποστολή της εταιρείας μας «Επιστήμη για μία καλύτερη ζωή». Τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια, όμως, η πανδημία ανέδειξε με απροσδόκητο τρόπο τη σημασία της εστίασης στη συνολική εμπειρία ζωής του εργαζομένου. Η ολιστική προσέγγιση της ψυχικής / συναισθηματικής, κοινωνικής, σωματικής και οικονομικής ευεξίας βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της στρατηγικής της Bayer Hellas για την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Επίσης, στην Bayer κατανοούμε ότι οι ανάγκες των ανθρώπων μας είναι πολλές και διαφορετικές και για το λόγο αυτό διεξάγουμε σύντομες έρευνες εργαζομένων για τα θέματα που αφορούν την ευημερία τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμά μας BeWell@Bayer είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των ανθρώπων μας προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία πρωτοποριακών δράσεων και εύχρηστων εργαλείων.

Μερικοί από τους τομείς εστίασης του προγράμματός μας BeWell@Bayer είναι:

 • Κοινωνική υγεία (“Social wellbeing”):
  Σε περιόδους κοινωνικής αποστασιοποίησης, η ανάγκη του «ανήκειν» δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη. Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα και τις ευκαιρίες σύνδεσης, διαδικτυακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μας σε καθημερινή βάση μέσω ειδικών καναλιών και ομάδων (“communities”) μέσα από τις οποίες μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που βιώνουμε.
 • Ψυχική και συναισθηματική υγεία (“Mental & emotional health”):
  Προσφέρουμε 24/7 ψυχολογική υποστήριξη μέσω Employee Assistance Program (EAP). Διοργανώνουμε μηνιαίες διαδραστικές συζητήσεις με ψυχολόγους για διάφορα θέματα όπως η διαχείριση της νέας κανονικότητας, η προσαρμοστικότητα, η θετική ψυχολογία, η εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η διαχείριση του άγχους. Παρείχαμε σεμινάρια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας με τη βοήθεια τεχνικών mindfulness («ενσυνειδητότητα») και πρόσβαση σε εφαρμογή (mobile app) που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να διαχειρίζονται το άγχος και την αβεβαιότητα στην καθημερινή τους ρουτίνα. Φυσικά, η ανάπτυξη των leaders είναι απαραίτητη για την προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας που προωθεί ολιστικά την υγεία και ευημερία των εργαζομένων, αλλά και για την έγκαιρη διαχείριση καταστάσεων στον χώρο εργασίας που σχετίζονται με αναδυόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων, όπως το άγχος, οι κρίσεις πανικού και η επαγγελματική εξουθένωση. 
 • Οικονομική υγεία (“Financial health”):
  Προσφέρουμε εργαστήρια οικονομικού προγραμματισμού με ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι βοηθούν τους ανθρώπους μας να βελτιστοποιήσουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους, να αποφεύγουν το οικονομικό άγχος, καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους.
 • Μαθήματα γονικής μέριμνας:
  Διοργανώσαμε εξειδικευμένα μαθήματα με ψυχολόγους για να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας στον γονεϊκό τους ρόλο προκειμένου να διαχειριστούν τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας στο σπίτι με τα παιδιά, σε συνθήκες τηλε-εκπαίδευσης, τα αυξημένα επίπεδα άγχους των παιδιών, την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα όπως ο καθορισμός υγιών/ λειτουργικών ορίων στα παιδιά.
 • “Έξυπνη” απομακρυσμένη εργασία:
  Παρείχαμε οδηγίες και συμβουλές για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την “έξυπνη” εργασία στη νέα κανονικότητα, όπως είναι η διαχείριση του χρόνου, ο προγραμματισμός και η προτεραιοποίηση, η διαχείριση των emails κ.ά. Επίσης, προχωρήσαμε σε μία σειρά ενεργειών προκειμένου να αναπτύξουμε ατομικά και συλλογικά, ως εταιρεία, μια υγιέστερη κουλτούρα συνεργασίας σε συνθήκες εργασίας από το σπίτι.
 • Σωματική ευεξία:
  Προσφέραμε απεριόριστη πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα ευεξίας με μια τεράστια ποικιλία προγραμμάτων και κορυφαίους προπονητές. Επίσης, υλοποιήσαμε εργαστήρια σχετικά με τη διατροφή, τη σημασία του ύπνου, την εργονομία στο σπίτι και το chair stretching.

Οι άνθρωποί μας έχουν αγκαλιάσει όλες αυτές τις δράσεις με μεγάλο ενθουσιασμό, αναγνώριση της συνεισφοράς τους και υψηλά ποσοστά ικανοποίησης (>4,5/5, >80% NPS). 

Το πρόγραμμα BeWell@Bayer δίνει στους εργαζομένους μας την ευκαιρία να πετύχουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους, διασφαλίζοντας μια εναρμόνιση που τους καθιστά ευτυχισμένους, υγιείς και με ένα αίσθημα επιτυχίας!
 

Upcoming
Upcoming

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος
Managing Partner MG Law Firm
Με τον Νόμο 4820/2021, προβλέφθηκε πλέον νομοθετικά η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από Covid-19 για το σύνολο των εργαζόμενων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Περαιτέρω, με το άρθρο 206 του ίδιου ως άνω Νόμου θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, αρχικά για το σύνολο του προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία και του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας και της φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ. Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4829/2021, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού επεκτάθηκε και στο σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Η άνω υποχρέωση καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α` και β` κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αναιτιολόγητα (δηλαδή δίχως την συνδρομή ιατρικών λόγων), αρνούνται να εμβολιαστούν, προβλέφθηκε το ειδικό μέτρο της αναστολής εργασίας. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας. Μάλιστα, εις βάρος του εργοδότη που τυχόν απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των άνω διατάξεων, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις ποσού από 10.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Σε εκτέλεση των άνω διατάξεων οι εμπλεκόμενοι επιστημονικοί σύλλογοι της Χώρας έχουν εκδώσει ανακοινώσεις και εγκυκλίους με τις οποίες ενημερώνουν τα μέλη τους για την υποχρεωτικότητα τήρησης των ψηφισθέντων διατάξεων.